Gridview check row for edit modus

in de datarowbound event van het gridview kun je ook controleren of de betreffende row in edit modus is.
doe je als volgt:

if ((e.Row.RowState & DataControlRowState.Edit) > 0 ) { //do something }

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!