Gridview clienside script

Een gridview kun je via attributes met client side script koppelen.
Bijvoorbeeld kun je dit doen op het rowdatabound event om scripts te koppelen voor onmouseover of onmouseout.

In onderstaand voorbeeld word de kleur van de row gewijzigd op onmouseover en teruggezet bij onmouseout.

 

protected void rowdatabound(object sender, GridViewRowEventArgs e) 
{
    e.Row.Attributes.Add("onmouseover", "this.style.backgroundColor='#C8E187'");
    e.Row.Attributes.Add("onmouseout", "this.style.backgroundColor='white'");
}


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!