Gridview manual Select button

Gridview select button manual:

In de ASP tag van de Gridview zet je de enable select button op true, als volgt:
AutoGenerateSelectButton ="True"

Vervolgens wijs je in de ASP tag ook een functie hieraan toe:
onselectedindexchanged="setopdrac"

Als laatste handle je de bovenstaande function, in onderstaand voorbeeld zet we de id die in een hidden template collum staat in session, zodat we deze altijd kunnen benaderen.

  protected void setopdrac(object sender, EventArgs e)
  {
    Label mijnlabel = (Label)this.grd.SelectedRow.FindControl("Label1");
    Session.Add("selectedOpdrachtGever", mijnlabel.Text);
  }

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!