Repeatercontrol Items

De items in een repeater kun je niet direct benadereren.

De volgende method hangt een javascript functie aan een linkbutton in een repeater en geeft deze method de ID mee van een panel. Op deze manier kun je in javascript dus vanalles doen:

protected void rptAfasResultaten_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
      if (e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem || e.Item.ItemType == ListItemType.Item)
      {
        LinkButton linkButton = e.Item.FindControl("lbtnMeerInfo") as LinkButton;
        Panel panel = e.Item.FindControl("pnlMeerinfo") as Panel;
        if (panel != null && linkButton != null)
        {
          linkButton.OnClientClick = string.Format("showHidden('{0}'); return false;", panel.ClientID);
        }

      }
    }


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!