Embedded resources

Als je een web-application-project hebt, dus een dll bouwt, en je gebruikt hierin een javascript file moet je deze als volgt gebruiken:

In de properties van de javascript geeft je aan dat het een embedded resource is.

Vervolgens geef je in je class aan dat deze file meegebouwd moet worden, als volgt:

[assembly: WebResource("MyGallery.jscript.js", "text/javascript")]

namespace MyGallery

In de prerender van de pagina waarin je de javascript functies gaat gebruiken initialiseer je deze als volgt:

    protected override void OnPreRender(EventArgs e)
    {
      Page.ClientScript.RegisterClientScriptInclude("jscript", Page.ClientScript.GetWebResourceUrl( typeof(mygallery) , "MyGallery.jscript.js"));
      base.OnPreRender(e);
    }

vervolgens kun je je javascript gewoon gebruiken !!

 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!