Navigation accross entities

Met entities kun je eenvoudig data oproepen indien deze met elkaar gelinked zijn.
Dit gaat door middel van de navigation properties die Entities automatisch genereerd.

Trick hierbij is wel dat je de Entity die gelinked wordt eerst load, zie voorbeeld code:

 

      // initialize entities
      using (iPrestoTestEntities ip = new iPrestoTestEntities ())
      {
        // select values from table
        var variable1 = (from a in ip.app_Variabelen
                 where a.VariabeleID == 4
                 select a).First();
 
        // load the table to which a link exists
        if(!variable1.app_IndicatorVariabelen.IsLoaded )
        {
          variable1.app_IndicatorVariabelen.Load ();
        }
        
        // Select values from linked table
        var ham = from a in variable1.app_IndicatorVariabelen
                 select a;

        // Do something
        foreach (var item in ham)
        {
          MessageBox.Show(item.IndicatorVariabeleID.ToString ());
        }
      }

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!