Collection class

Voorbeeld van een collection class, een class die een collection bevat van instances van een andere class en die direct aan een control gebonden kan worden.

In dit geval bevat de class jaarloon instances van de class loon.

    class loon
    {
        private int euros;
        public int Euros { get { return euros; } set {euros = value ; }}

        public loon(int loon)
        {
            this.euros = loon;
        }
    }

    class jaarloon
    {

        private IEnumerable<loon> maandlonen;
        public IEnumerable<loon> Maandlonen { get { return maandlonen; } set { maandlonen = value; } }
       
        public jaarloon (IEnumerable <loon> mdlonen)
        {
            this.maandlonen = mdlonen;
        }

        public jaarloon()
        { }

        public void add(loon mijnMaandLoon)
        {
            //als de list gevuld is een copy maken
            List<loon> mijntemplist;
            if ( this.maandlonen != null )
            {
                mijntemplist = maandlonen.ToList<loon>();
            }
            //als de list leeg is nieuwe list maken
            else
            {
                mijntemplist = new List<loon>();
            }

            mijntemplist.Add(mijnMaandLoon );
            this.maandlonen = mijntemplist;
        }


    }

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!