Custom Data Class voorbeeld

Dit is een Voorbeeld van een Custom Data Class:


using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Data ; using System.Data.SqlClient ; namespace Data { public class Kennissen { #region properties private string _kennisID; public string KennisID { get { return _kennisID; } set { _kennisID = value; } } private string _Naam; public string Naam { get{return _Naam;} set {_Naam =value ;} } private string _straat; public string Straat { get { return _straat; } set { _straat = value; } } private string _postcode; public string Postcode { get{return _postcode ;} set { _postcode = value; } } private string _plaats; public string Plaats { get {return _plaats ;} set {_plaats = value;} } private string _telefoonnummer; public string TelefoonNummer { get { return _telefoonnummer; } set { _telefoonnummer = value ; } } #endregion #region public method public static List getall() { List listkennissen = new List (); using (SqlConnection cn = new SqlConnection (ConnectionString.CString )) { String sql ="SELECT Col, Straat, Naam, Postcode, Tel, Plaats FROM Adresssen"; using (SqlCommand cmd = new SqlCommand (sql, cn)) { cmd.CommandType = CommandType.Text; cn.Open() ; SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader (CommandBehavior.CloseConnection ); while (rdr.Read ()) { Kennissen kennis = fillkennis(rdr); listkennissen.Add(kennis); } if (!rdr.IsClosed ) { rdr.Close(); } } return listkennissen; } } private static Kennissen fillkennis(SqlDataReader rdr) { Kennissen kennis = new Kennissen(); kennis.KennisID = rdr["Col"].ToString (); kennis.Naam =rdr ["Naam"].ToString (); kennis.Plaats =rdr["Plaats"].ToString (); kennis.Postcode =rdr["Postcode"].ToString (); kennis.Straat =rdr["straat"].ToString (); kennis.TelefoonNummer =rdr["Tel"].ToString (); return kennis; } } #endregion }

In je form gebruik deze class als volgt:

   BindingList kennislist = new BindingList(Data.Kennissen.getall ());
   this.kennissenDataGridView.DataSource = kennislist;

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!