Voorbeeld van een internal Class

class Order
{
  private List _orderLines = new List();
  private double DiscountMultiplier = 0.85;

  public void AddOrderLine(OrderLine line)
  {
    _orderLines.Add(line);
  }

  public double OrderTotal()
  {
    double total = 0;
    foreach (OrderLine line in _orderLines)
    {
      total += line.OrderLineTotal(this);
    }
    return total;
  }

  // Nested class
  internal class OrderLine
  {
    public string ProductName { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
    public double Price { get; set; }

    public double OrderLineTotal(Order order)
    {
      return Math.Round(Price * Quantity * order.DiscountMultiplier, 2);
    }
  }
}


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!