Een delegate is een pointer die naar een method wijst. cre-eer een delegate:
 

 Public Delegate Void mijnDelegate()instantieer een delegate met de functie erin:
 

 mijnDelegate d = new mijnDelegate(classnaam.functienaam)Execute de functie in de delegate:
 

 d()Als de functie parameters moet hebben kun je deze in de delegate declareren zodat deze bij het aanroepen meegegeven kunnen worden.

Multichaining delegates:
Als je bovenstaande delegate declareert met een functie A,
bv als volgt:
 

 mijnDelagate d = new mijnDelegate(class A)Dan zou je er functie B bijkunnen hangen, de functies worden uitgevoerd in de volgorde waarop ze erbij gehangen worden,
vb:
 

 d += new mijnDelegate(class.B)Als je nu d uitvoert dan wordt eerst functie A uitgevoerd en daarna functie B:
Je kunt nu ook weer een functie verwijderen, als volgt, voorbeeld om A te verwijderen:

 d -= new mijnDelegate(class.A)

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!