LDAP Login

LDAP login function:

string sUser = Request.ServerVariables["LOGON_USER"] ;
if (!string.IsNullOrEmpty (sUser ))
{
  sUser = sUser.Substring(sUser.LastIndexOf("\\") + 1);
  //DirectoryEntry
  serverRoot = LDAPUtil.ActiveDirectoryConnectionLogin ;
  DirectoryEntry serverRoot = LDAPUtil.ActiveDirectoryConnection ;
  if (serverRoot != null)
  {
    DomainAccessResult result;
    Domain domain = Factory.GetDomain("extranet");
    DirectorySearcher mySearcher = new DirectorySearcher(serverRoot);
    mySearcher.Filter = "sAMAccountName=" + sUser;
    SearchResult ADuser = mySearcher.FindOne();
    if (ADuser == null)
    {
      result = new DomainAccessResult(false, "Uw gebruikersnaam [" + sUser + "] is niet gevonden in de active directory, neem contact op met uw beheerder.");
      showerror( result.Message);
    }
    else
    {
      try {
        UserItem user = domain.GetUser(sUser);
        result = domain.Login(user);
        Response.Redirect("~/default.aspx");
      }
      catch (System.Exception excp)
      {
        showerror ("Uw gebruikersnaam is niet gevalideerd bij AD");
        string errormessage = string.Format ( "de volgende gebruiker {0} is niet ingelogd in sitecore de error is {1}",sUser, excp.Message );
        Sitecore.Diagnostics.Log.Info("Error AD validatie: " + errormessage, this);
      }
    }
  if (mySearcher != null)
  { 
    mySearcher.Dispose();
  }
  if (serverRoot != null)
  {
    serverRoot.Dispose();
  }
  }
  else {
    showerror ( "Uw gebruikersnaam is niet automatisch herkend, gebruik de link om handmatig in loggen");
  }
}
//
}
}
private void showerror(string Error)
{
  this.lblError.Text += Error ;
}

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!