Enum.getname

Enum.getname haalt de naam van de constante uit de enumeration.


 

 this.article.Status = Enum.GetName( typeof ( Wyeth.Plod.Data.Enums.ArticleStatus), Wyeth.Plod.Data.Enums.ArticleStatus.Approved);


 

En op de volgende manier haal je de integer uit de enum om bv een dropdownbox te binden aan de juiste waarde:

 

 this.drpMailboxType.SelectedIndex = (int)System.Enum.Parse(typeof ( DNNmailboxTypes), query.First().Type.ToString (),true);

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!