System.IO.File Class bevat een aantal statische methoden voor het werken met files

De File class in de System.Io namespace biedt een aantal statische function waarmee je de meeste bewerkingen die nodig zijn voor het werken met files kunt uitvoeren, zoals:

 1. Create
 2. Delete
 3. Copy
 4. ReadAllLines
 5. WriteAllLines
 6. Exist

De statische Exists method is onzettend handig hierbij, deze controleert of de file wel bestaat en retourneert een boolean. Dit voorkomt de FileNotFoundExceptions, voorbeeldje:

    string path = @"c:\temp\MyTest.txt";
    if (!File.Exists(path))
    {
      // Create a file to write to.
      using (StreamWriter sw = File.CreateText(path))
      {
        sw.WriteLine("Hello");
      }
    }

De statische method ReadALLlines retourneert alle regels die in het bestand gevonden wordt in een string array. Handig voor lezen van logfiles e.d.

string[] regels = System.IO.File.ReadAllLines(@"c:\Temp\log.xml");

En, gelezen op msdn, in versie 4 ( framework 4 ) van de file class zit een nieuwe statische methode verwerkt: Readlines. Deze retourneert alle regels in een enumerable. Het verschil zit in het feit dat voor het gebruik van de string[] array met een foreach loop alle regels in de array ingelezen moeten worden, dit is bij het gebruik van de enumarable niet nodig, deze geeft direct regels terug in je foreach loop en vult deze automatisch aan. Vooral als je files met meerdere regels moet lezen is dit best handig !, voorbeeldje:

IEnumerable lines = File.ReadLines(@"verylargefile.txt");

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!