Generic Class voorbeeldje

Generic class van het type t:
  class mijnGeneric<t>
  {
    private List mijnLijstje<t>;

    public mijnGeneric()
    {
      mijnLijstje = new List<t>();
    }

    public void add(t ditisdeparameter)
    {

      mijnLijstje.Add(ditisdeparameter);
    }

    public List<t> getLijstje()
    {
      return this.mijnLijstje;
    }
  }

deze initialiseer je dus door een object mee te geven, bijvoorbeeld als een list van integers:

 mijnGeneric lijst = new mijnGeneric();

Je kunt dus ook een contraint plaatsen op de class zodat deze wel met het juiste object geinitialiseerd wordt

 where T: struct The type argument must be a value type. Any value type except Nullable can be specified. See Using Nullable Types (C# Programming Guide) for more information. where T : class The type argument must be a reference type; this applies also to any class, interface, delegate, or array type. where T : new() The type argument must have a public parameterless constructor. When used together with other constraints, the new() constraint must be specified last. where T : The type argument must be or derive from the specified base class. where T : The type argument must be or implement the specified interface. Multiple interface constraints can be specified. The constraining interface can also be generic. where T : U The type argument supplied for T must be or derive from the argument supplied for U. This is called a naked type constraint.
 
 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!