Icallback

Met de Icallback interface voer je een server-side method uit zonder dat hiervoor een postback plaatsvind.
Dit kun je dus gebruiken om data terug te sturen e.d.

In de server-side code heb je hiervoor twee methods nodig:

// method die aangeroepen wordt om data terug te sturen    
public void RaiseCallbackEvent(String eventArgument)
    {
            returnValue = catalog[eventArgument].ToString();
    }

//Method die data terug geeft
public String GetCallbackResult()
    {
        return returnValue;
    }

In de client script heb je dus ook twee functies hiervoor:

    function startFunctie()
    {
        //functie die de server-side code aanroept
        CallServer(product, "");
    }

    function ReceiveServerData(rValue)
    {  
        //functie die data ontvangt
    }

Om de verbinding te leggen tussen client-scirpt en server-side code moet je het volgende registreren clientscript registreren:

        String cbReference = Page.ClientScript.GetCallbackEventReference(this, "arg", "ReceiveServerData", "context");

        String callbackScript = "function CallServer(arg, context)" + "{ " + cbReference + ";}";

        Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "CallServer", callbackScript, true);

 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!