Ienumarator

Ienumarator geeft je de mogelijkheid om een iterator te maken over jouw collection class.

Voorbeeld van MSDN de class PeopleEnum biedt je dus de mogelijk om met foreach door de lijst van Person te lopen, de arraylist Person wordt meegegeven met de constructor:

public class PeopleEnum : IEnumerator
{
    public Person[] _people;

    // Enumerators are positioned before the first element
    // until the first MoveNext() call.
    int position = -1;

    public PeopleEnum(Person[] list)
    {
        _people = list;
    }

    public bool MoveNext()
    {
        position++;
        return (position < _people.Length);
    }

    public void Reset()
    {
        position = -1;
    }

    public object Current
    {
        get
        {
            try
            {
                return _people[position];
            }
            catch (IndexOutOfRangeException)
            {
                throw new InvalidOperationException();
            }
        }
    }
}

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!