Linq gebruik

Linq gebruik je ongeveer zo:

creeer een instance van de linq object ( let op de naam die je het linq object meegeeft )

  lnqDNNmailconfig hum;

In je getData method initialiseer je deze ( let op is belangrijk voor ajax update panels e.d )

  private void getData()
  {
    hum = new lnqDNNmailconfig();

    this.GridView1.DataSource = hum.DNNmailconfigs;
    this.GridView1.DataBind();
  }

En vervolgens kun je ook data invoeren op de volgende manier:

  protected void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // initialiseer nieuwe object
    DNNmailconfigSMTP insertnew = new DNNmailconfigSMTP ();
    // vul met data
    insertnew.strHostname = this.txtHostname.Text;
    insertnew.strNaam =this.txtOmschrijving.Text ;
    insertnew.strPassword = this.txtPassword.Text ;
    insertnew.strUsername = this.txtUsername.Text ;
    insertnew.userid = this.UserId;
    // voer in database
    hum.DNNmailconfigSMTPs.InsertOnSubmit(insertnew);
    hum.SubmitChanges();
    //reload data, let op dat linq opnieuw geinitialiseerd wordt ivm caching e.d.
    getData();
 }

 
{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!