Linq join method

De linq Join operator is een gelijke aan de SQL Inner Join operator in die zin dat deze een sequence van resultaten retourneert van waardes die een overeenkomst hebben in beide sequences.

Letop dat je bij Join het Equals keyword moet gebruiken om de join condition te specificeren.

Voorbeeldje:

  var q = from c in customers
      join o in orders on c.Key equals o.Key
      select new {c.Name, o.OrderNumber};


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!