Voorbeeldje van foreach method op een Generic List

De List biedt je een foreach method die een method accepteerd met een enkele parameter.

Kun je doen met wat ze noemen een lambda expression:

List mijnlist = new List { "een", "twee", "drie", "vier", "vijf" };
mijnlist.ForEach(c => MessageBox.Show(c));

Laat dus alle strings zien in de list.

Oude manier ( lager dan framework 3.5 ) is een anonymous method:

List mijnlist = new List { "een", "twee", "drie", "vier", "vijf" };
mijnlist.ForEach(delegate(string a)
{
        MessageBox.Show(a);
 });


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!