List sorteer

Sort method, hiermee kun je de lijst sorteren, gaat als volgt:

    // The List
    List GetList()
    {

      mijnlijst = new List() 
      { 
        new Voornamen("teus"), 
        new Voornamen("jan"),
        new Voornamen ("dirk")
      };  
      return mijnlijst;
    }
    
    // The Sort method
    private void sorteer()
    {
      this.mijnlijst.Sort(delegate(Voornamen a, Voornamen b)
      {
        return a.Voornaam.CompareTo(b.Voornaam);
      });
    }

    // The class for the List
    public class Voornamen
    {
      public Voornamen(string naam)
      {
        this.Voornaam = naam;
      }
      public string Voornaam { get; set; }
      public string Achternaam { get; set; }
    }

Hmm, dan moet je elke keer als je de List gebruikt en wilt sorteren de
bovenstaande functie gebruiken. Dat kan handiger, dat kan met de iComparable
interface. De voornamen class inherits deze interface. Hierdoor wordt een compareTo
method geimplementeerd en kun je de parameterless sort() method van de List gebruiken.

Voorbeeld code:

    List GetList()
    {

      mijnlijst = new List() 
      { 
        new Voornamen("teus"), 
        new Voornamen("jan"),
        new Voornamen ("dirk")
      };  
      return mijnlijst;
    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.mijnlijst.Sort();
    }

    public class Voornamen:IComparable 
    {
      public Voornamen(string naam)
      {
        this.Voornaam = naam;
      }
      public string Voornaam { get; set; }
      public string Achternaam { get; set; }      public int CompareTo(Voornamen other)
      {
        return Voornaam.CompareTo(other.Voornaam);
      }

    }

 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!