Item naar XML

Op de volgende manier zet je een sitecore item ( een field dus met XML ) naar XML:

mijnreader = new XmlTextReader(new System.IO.StringReader (@mijnList[i].Fields["link"].Value.ToString()));
 
Daarna moet je je items er nog uithalen ( atributen ) op de volgende manier:

while (mijnreader.Read ())
{
 mijnurl = mijnreader.GetAttribute("url" ).ToString ();
 mijnQuickLink.target = mijnreader.GetAttribute("target").ToString();
 mijnLinkType = mijnreader.GetAttribute("linktype").ToString();
}

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!