Convert values

De convert syntax is als volgt:

convert(destination-type, source-value)

Maar heeft ook een derde attribute, style, waarmee je de style kunt aangeven waarheen er geconvert moet worden. Kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het converten van strings naar datetime, met de style atribute geeft je dan aan hoe de datetime eruit moet komen te zien:

Convert(destination-type, source-value, style)

Voorbeeld code:

DECLARE @From VARCHAR(10)

SET @From = '11/10/2009'

PRINT convert(DATETIME, @From, 103) -- Oct 11 2009 12:00AM
PRINT convert(DATETIME, @From, 101) -- Nov 10 2009 12:00AM

Het style attribute bij datetime geeft dus aan hoe de datum gestyled wordt.
Bij een float bijvoorbeeld geeft deze het aantal decimalen achter de comma aan,

Voorbeeld code:

DECLARE @From FLOAT

SET @From = 1.23456789

PRINT convert(VARCHAR, @From, 0)  -- 1.23457
PRINT convert(VARCHAR, @From, 1)  -- 1.2345679e+000
PRINT convert(VARCHAR, @From, 2)  -- 1.234567890000000e+000

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!