Create assembly

--create your assembly
create assembly SMDiagnostics
from  'c:\temp\TestTeus.dll'
with permission_set = unsafe
go

Let op:

Als je in jouw assembly references gebruikt naar andere assemblys, Dan moet je ook deze andere assembly's cre-eren in je script !!

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!