Cursor Example

Voorbeeld Cursor.
Cursor is ideaal en bedoeld om door records te steppen.

DECLARE

DECLARE @n varchar(100)
DECLARE @t varchar(100) 
DECLARE @p TABLE 
( 
  tablename  varchar(100), 
  tabletype  varchar(100)
)

insert into @p (tablename, tabletype) Values('a','Extra') 
insert into @p (tablename, tabletype) Values('b','Extra') 
insert into @p (tablename, tabletype) Values('c','Extra') 
insert into @p (tablename, tabletype) Values('d','Extra') 
insert into @p (tablename, tabletype) Values('e','Extra') 
insert into @p (tablename, tabletype) Values('f','Extra') 

declare c cursor for select * from @p 
open c 
FETCH

NEXT from C into @n, @t 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 Begin 
-- start Stored procedures hier 
Close
print @nprint @tFETCH NEXT FROM c INTO @n, @tEnd c 
Deallocate c

Bovenstaand voorbeeldje maak een een temp table aan die in dit geval handmatig gevule wordt met data. Daaran wordt de cursor geopend en met een fext next wordt de data per row in de parameters geplaatst. Dit komt dus overheen met een foreach loop. Ideal om op basis van de parameters @n,@t iets te bepalen en uit te voeren. In mijn geval dus het opbouwen van een Dynamic SQL script.

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!