Een user control wat een RSS feed genereert op basis van het Node id in Umbraco

Voorbeeld Code:

 

using umbraco.presentation.nodeFactory;

public partial class usercontrols_Teus_RSS : System.Web.UI.UserControl
{
  private int resoucenodeid;
  public int resourcesNodeId {
    get { return this.resoucenodeid; }
    set { this.resoucenodeid = value; } 
  }
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Response.Clear();
    Response.ContentType = "text/xml";

    writeRSS();
  }

  private void writeRSS()
  {
    XmlTextWriter xtw = new XmlTextWriter(Response.OutputStream, Encoding.UTF8);

    xtw.WriteStartDocument();
    string processtext = "type=\"text/xsl\" href=\"rss.xsl\"";
    xtw.WriteProcessingInstruction("xml-stylesheet", processtext);
    xtw.WriteStartElement("rss");
    xtw.WriteAttributeString("version", "2.0");
    xtw.WriteStartElement("channel");
    xtw.WriteElementString("title", "Lijst met laatste aantekeningen");
    xtw.WriteElementString("link", "");
    xtw.WriteElementString("description", "Csharp Code");

    writeRSSelementens(xtw);

    xtw.WriteEndElement();
    xtw.WriteEndElement();
    xtw.WriteEndDocument();

    xtw.Flush();
    xtw.Close();
  }

  private void writeRSSelementens(XmlTextWriter xtw)
  {
    if (this.resoucenodeid > 0)
    {
      var node = new Node(this.resourcesNodeId);
      if (node.Children.Count > 0)
      {
        foreach (Node item in node.Children )
        {
          writeRSSelementen(xtw, item);
        }
      }
    }
  }

  private void writeRSSelementen(XmlTextWriter xtw, Node n)
  {
    foreach (Node item in n.Children)
    {
      //if (item.ContentType.Alias == "Aantekening")
      //{
      xtw.WriteStartElement("item");
      xtw.WriteElementString("title", item.Name);
      xtw.WriteElementString("description", item.GetProperty("Inleiding").Value.ToString());
      xtw.WriteElementString("link", "" + umbraco.library.NiceUrl (item.Id));
      xtw.WriteElementString("pubDate",
       XmlConvert.ToString(Convert.ToDateTime(item.UpdateDate)));
      xtw.WriteEndElement();
      // }
      if (n.Children.Count > 0)
      {
          writeRSSelementen(xtw, item );
      }
    }

  }
}

Had mischien nog iets handiger gekunt, maar werkt het werkt goed !!

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!