Met de XSL Atribute kun je atributen aan elementen toevoegen

XSLT atribute gebruik je om de atributes van de verschillende tags te vullen met waardes.
Dit vullen kan natuurlijk ook in de tag zelf maar soms loop je tegen problemen op en dan is dit wel erg handig.
Voorbeeld met een image:

<lt IMG >
  <xsl:attribute name="src">
    <xsl:value-of select="imagenames/imagename" />
  </xsl:attribute>
</IMG>

Bijvoorbeeld als je een hyperlink wilt bouwen in XSLT met een parameter. Normaal gesproken zou je dit doen door twee text velden aan elkaar te koppelen, maar dit gaat niet op bij XLST. Deze wilt namelijk voor de url een waarde hebben tussen "", en niet een string waarde.

<a>
<xsl:attribute name="href"> <xsl:value-of select="concat('de website url', XSLT parameter)"/> </xsl:attribute> </a>

De XSLT attribute vervangt dus een bestaande attribute (in dit geval href ) met zijn eigen attribute. En met de XSLT attribute kun je wel de XSLT concat() functie gebruiken !

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!